HomeHoe redden wij Europa?Pagina 140

JPEG (Deze pagina), 607.29 KB

TIFF (Deze pagina), 4.63 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

gal
> i
lil IBO HOE REDDEN Wi] EUROPA. E
lf de professoren zijn, met magnetisme en verbeel~
; ding begaafd, dan zal een gemeenschappelijke
E 9 geest en een gemeenschappelijke traditie, gebazeerd
‘, op liefde voor deze eenvoudige volkeren en de impuls
" fi gelegen in socialen dienst, opgroeien onder de stu-
l denten. De bedoeling moet zijn dat de gegradueerden,
# zonder acht te slaan op hun nationaliteit, benoemd
l zouden worden tot den dienst in Britsche, Fransche,
è Belgische of Portugeesche Koloniën en gernandateerd
grondgebied, naarmate zich vacatures voorcleden. Na
·; '· verloop van een generatie of minder zou het proces
i’« van internationalisatie voltooid zijn en zou geheel
5; tropisch Afrika zonder breuk oi merkbare storing,
_'. " overgedragen kunnen worden aan het Bestuur van
l den Bond. Uit ditzelfde college zouden achterlijke
Oostersche Staten, zooals Perzië, de administratieve
M hulp kunnen betrekken die zij verlangden. i
¢
F { De politiek van petroleum. `
jj lei ls het kinderachtig, staande tegenover de leelijke
l. werkelijkheid, deze utopische droomen te volgen ? lVlen
l wordt moe van den negatieven, cynischen aanval. Het
l { is te gemakkelijk het naakt hebzuchtig motief aan te
M l toonen dat aan het werk is in l/lesopotamië ot Naoeroe. l
mi Hoe behoorden wij, die walgen van het lmperialisme
en gelooven aan het ideaal van den Bond, het pro-
l bleem van Mesopotamië en zijn olie oplossen? Het .
instinkt dat den veroveraar daar henen leidt is niet
.'l heelenal anti-sociaal. De wereld heeft deze bron van
. A macht en warmte en licht van noode. De beschaving
van Europa gaat onder uit gebrek aan kolen of hun
substituut, petroleum. De dun gezaaide stammen,
l t van half nomadische Arabieren en Koerden, die rond ,
I; Mosoel leven, kunnen het recht niet hebben aan het gl
ll A
èl
,__w gg g A _ J.