HomeHoe redden wij Europa?Pagina 133

JPEG (Deze pagina), 338.24 KB

TIFF (Deze pagina), 4.65 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

­
El [J HOE ZAL EUROPA REAGEEREN. 123

i Deze haastige verkenning van de drie wegen die
Centraal-Europa zou kunnen volgen om uit zijn
- t ellende te geraken, heeft ons tot een negatief resul-
° A taat geleid. De krachten van revolutie en reactie
° l schijnen elkander te neutralizeeren. De middenweg
’ leidt nergens heen, tenzij de zegevierende kapitalis-
` tische staten zoo spoedig mogelijk hun droom van
r V CXplOilIal£i€ dC1' OV€I'WOI11’1CI1€I1 van zich WCIPCH CD
{ ; op positieve manier de industrie in het leven trachten
1 terug te roepen, die zij geruïneerd hebben voor hun
; eigen doeleinden.
` ä
_ 1
w
r
I l
D
L
>
i
a