HomeHoe redden wij Europa?Pagina 130

JPEG (Deze pagina), 624.32 KB

TIFF (Deze pagina), 4.63 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

lt s
gl I!
gl Q l20 HOE REDDEN WI] EUROPA. Cl
enkele klasse te bevorderen. En ook is het nietwaar-
jll ll' schijnlijk dat een militie van deze soort, met de
’ ervaring van den oorlog achter zich, een politiek van
` avontuur en wraak zou gesteund hebben. Het is slechts
j ï een kleine minderheid die zich in den oorlog verheugt
JW als oorlog, maar het is juist deze minderheid die nu
, het staande leger vormt. De kwestie moet nog opge-
i lost worden of de Geallieerden de reductie van dit
i leger tot het Verdragscijfer van lO0.0()O man zullen
ig 1 kunnen doorvoeren. Mijn eigen overtuiging is, dat de
il Geallieerden hierin niet zullen slagen en dat zelfs, als
,‘ Duitschland zich uiterlijk er in schikt, op de een of
'jl andere wijze toch een reserve klasse­leger onderhou-
den en getolereerd zal worden boven het nominaal
ig toegestane aantal. Het is waarschijnlijk waar, dat een
leger van lO0.000 man niet voldoende is om pogin-
il . gen tot een sociale revolutie in Duitschland te voor-
A; komen, tenzij een deel van de middelklasse haar
‘ J wapenen en een rudimentaire militaire organisatie
l behoudt. ln elk geval, de junkers kunnen deze vrees
L j uitbuiten. Hun verdere hoop, dat er een dag zal ko-
_g men als zelfs met een betrekkelijk klein en slecht
Q V uitgerust leger iets uit te richten valt aan den Rijn,
l · is niet heelemaal een hersenschim, vooral niet als
i "g Engeland voortgaat zijn krachten te verspillen tegen
" Y Rusland, Turkije, Ierland en de volkeren. van het
ll '* lVliddel­Oosten.
V Het is duidelijk, dat de schepping van deze be-
4, roepslegers in Centraal-Europa een eind gemaakt
n heeft aan de tijdelijke militaire onmacht van de mid-
’«· delklasse­ De condities voor het succes van een revo-
' lutie zijn niet langer zoo gunstig, als zij onmiddellijk
j na den wapenstilstand waren, ofschoon de prikkel
I [ van ekonomische ellende niet minder sterk moge zijn.
; Tenzij een Russische armee zich op niet te verren
l 5 ·

lig.
k,_w, g ______ _V_`*__ __ .