HomeHoe redden wij Europa?Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 646.71 KB

TIFF (Deze pagina), 4.55 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

T1 I] INLEIDING. 3
S __ kapitalistische beschaving het terugvallen van heele
ëclc naties in een achterbuurten-bestaan overleven? Wij
dan spraken van de ,,submerged tenth", het verzonken
5 en tiende~deel. Het probleem van Europa is nu dat van
OOP de verzonken helft. Armoede op zulk een schaal
Ordt brengt de algemeene vraag naar voren. Kan dit kapi-
5 cn talistisch systeem, dat zich zoo egoïstisch en zoo root-
cnk_ zuchtig betoond heeft, terwijl de maanden en jaren
tisch voorbijgaan met hun gevaren van nieuwe oorlogen en
êzen revoluties - herzien wat het gedaan heeft, aan de
Tèdc werking van deze motieven een andere richting geven p
Emis en van Europa weer een bewoonbaar Vasteland maken ?
heeft Of zal het vonnis van tijd en ervaring zijn, niet in
lzou koelen bloede uitgebracht, maar te midden van de
rt __ wanhoop, het lijden en de zenuwachtige onvastheid
Wijze van een halve verhongering, dat het kapitalisme, zich
geren bewegend zooals het tot nog toe gedaan heeft, langs
militairistische en imperialistische lijnen, niet langer
VOOP ‘ de goederen voortbrengen kan, die de millioenen j I
Jij dc beschaafde menschen noodig hebben.
E den Dit was niet de wijze, waarop wij gewoon waren de
E g€_ kwestie te naderen vóór den oorlog. Niemand had de
heel stoutmoedigheid eraan te twijfelen, dat een kapitalis-
E was K tische maatschappij een produktie kon instand houden,
j dat, beantwoordend aan de meest noodzakelijke bestaans-
;1 het eischen. Het is waar, er was de ekonomische kritiek,
maag zich richtend op het element van verspilling in de ‘
mdcn concurrentie. Maar ofschoon overtuigd dat het kapi-
jaren talisme zijn kwetsbare plek had tegenover een ekono-
rleefd mischen aanval, het was toch grootendeels zijn zedelijk
Odiga aspekt, dat ons bewoog. Zij die er niet van gedroomd j
E zich hebben te twijfelen aan de houdbaarheid van het
u van · stelsel, dat ons allen verwacht te werken met de
gaan winst als eenig doel, voelen zich geschokt door het
Zelfde leelijk schouwspel van den ,,O.W.er.’ A

2 Wal