HomeHoe redden wij Europa?Pagina 129

JPEG (Deze pagina), 659.55 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

__ l
U '° D HOE ZAL EUROPA REAGEEREN. 119
lairê A woon geraakt aan periodieke bevrediging. De politiek
egel. i van Europa zal, zoowel in zijn klasse- als zijn inter-
mier A nationale worstelingen, de beestachtigheden van den
,e,ei._ A oorlog nog twintig jaar lang weerspiegelen. l
,Oiïd_ l Toen de Britsche en Amerikaansche Regeeringen
mee_ op de aljschafljing van den persoonlijken dienstplicht
,aai._ aandrongen in Centraal-Europa en kleine beroeps-
lgcn legers in plaats daarvan voorschreven, dachten zij
Zijn ; aan het militairisme in zijn internationaal aspekt.
,,_­]ie j Hun bedoeling was Duitschland machteloos te
dem maken voor een revanche oorlog. Zij zagen niet, dat
mde `§ zij in den bitteren klassenstrijd, die overal op het
van Vastelancl in gang is, aan het kapitaal en de junker
A klasse een wapen in handen gaven door dezen te
[eert gebruiken tegen de werkers ln Engeland is het nog
vaar mogelijk een beroepsleger te hebben, dat meer of i
sche minder neutraal in de politiek is, omdat de Engelsche
itiee arbeiclsbeweging nauwlijks begonnen is fundamen-
Jrdc teele kwesties te stellen. Engelschen, als een natie,
-uit_ tg zijn eenigszins onverschillig voor denkbeelden en
Vei_ betrekkelijk apathiek in de politiek, wat deze ver-
acid hongerende menschen die op den rand van den af-
die { grond leven niet kunnen zijn. Bij de laatste Algemeene
be- Verkiezingen in Engeland gaven 55 percent zich de
3 ên moeite naar de stembus te gaan, terwijl dit in Duitsch-
Ike, land 90 percent was. Een leger kan niet apart staan.
ver, Het zal óf socialistisch óf reactionnair zijn. Onder zijn
gere] oude ber0eps­ofl:1cieren kan zijn karakter niet anders
dijk dan van den laatsten aard zijn.
r te gg Een veel veiliger weg ware geweest, geen gebruik
{ing il te hebben gemaakt van een staand leger, en de Vor-
{ei~i_ ming van een burgerwmilitie, naar Zwitsersell IT10dCl,
[nu te hebben voorgeschreven. Uit alle klassen en alle
ven zienswijzen getrokken, zou dit niet gebruikt hebben ,
ge. kunnen worden om door geweld de politiek Van een
­l
i .
..-"
A.?