HomeHoe redden wij Europa?Pagina 126

JPEG (Deze pagina), 662.32 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l l
` ` l H6 HOE. REDDEN WI] EUROPA. ¤
p stedelijke beschaving beteekenen, zooals die in Europa
Pl i" gebazeerd was op het industriëel systeem.
f ll De militairistische reactie.
" Zooals het revolutionnair socialisme in Centraal-
· t Europa een weg ter ontsnapping zoekt uit het on-
dragelijk heden door de schepping van een nieuwe
` wereld, zoo zou de militairistische reactie het glorieus
l · verleden willen herstellen op zijn traditioneele grond~
. slagen. Zij moet den strijd aanbinden op twee fronten.
‘ Zij staat, in de eerste en voornaamste plaats, vijandig
tegenover de partijen van de linkerzijde, die in de
_ republikeinsche revolutie de oude Hohenzollern­ en
‘ Habsburg~monarchieën vernietigden en zij gedijt voor
, een groot deel door uitbuiting van het gevaar, dat
' ' deze democratische revolutie, volgens het Russisch
l ,; , precedent, gevolgd zal worden door een plons in het
i Communisme. Zij is tegen een verantwoordelijke par-
1 § lementaire regeering en zou de monarchie willen li
· herstellen. Haar drijvende krachten zijn, in de eerste ii
äll plaats, de vrees voor de drastische direkte belasting j
ll di; , van den rijkdom, waartoe de Republiek haar toevlucht [I
l ‘! l genomen heeft, en ten tweede, de angst voor de
j lïb groeiende macht van den georganizeerden arbeid, die ll
l door den wettelijk voorgeschreven Fabrieksraad zich .
? van een aandeel in de controle der industrie heeft L.
f IQ weten meester te maken. Haar twee afdeelingen ver- Q
tegenwoordigen in Duitschland de ,,zware industrieënn
Qiï en in het algemeen het kapitaal (Duitsche Volkspartij) 5
·‘. _' en de junker agrarische belangen (Duitsche Nationale jj
Q «i; Volkspartij). ln Oostenrijk zijn dezelfde soort krach­
M ten, zooals zij zich aan de oppervlakte voordoen, `·`
is Q; hoofdzakelijk clericaal en katholiek. ln Hongarije
TV is hun specialiteit een woest anti­semitisme, daar vg
jp r" bekend als ,,Christendom". Geen van deze par-
ïl .
K ` ‘
r, #" . E
ï_ i.
l dj
s
x,*l'¥; ri
" i'
fë`__`Y"Ww­ ­·- rr? Y `_U _`_ fr üï MYWW ·­ï'