HomeHoe redden wij Europa?Pagina 121

JPEG (Deze pagina), 652.97 KB

TIFF (Deze pagina), 4.68 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

U D HOE ZAL EUROPA REAGEEREN. lil
and, naar de markt; nu eet ik de eenden en verkoop de ’
atste aardappelen? Een boerenstand, die onopgevoecl en
rede onwetend was, voelde geen behoefte aan de dingen, j
ielh. waarvan de hongerende stad hen nog voorzien kon.
li en Hij at zijn eigen surplus. De boer van het Oosten is
ëgen in een mate, die ons, met onze ervaring onzer eigen
1 en half-stadsche dorpen, zou doen ontstellen, onafhan-
iten. kelijk van de produkten van de stad. Hij kan, als het
ten- noodig is, zijn eigen vetkaarsen maken, zijn eigen
stad kleeren weven, of terugkeeren tot het gebruik van
ren, den dorschvlegel. De afnerning van het tribuut van
raar het land aan de stad had grootendeels tengevolge,
rekt dat het land ophield met procluceeren voor de stad
hen en slechts in zijn eigen behoeften voorzag.
zien Geen land in Centraal- of Oostelijk-Europa, hoe
de conservatief van aard, ontkomt aan deze nieuwe ver-
aar houding tusschen de stad en het land. Revolutie
i te vermeerderde de ellendige gevolgen ervan op enorme
zlfs wijze. De huur, die het land nog betaalde, zij het
nd. dan slechts in nominale waarden, verdween nu heele-
ide maal. ln Hongarije (ik geef er de voorkeur aan een
rije geval te behandelen dat ik persoonlijk waarnam)
aat schaften de Sovjets met èèn slag huren, interest op
an hypotheken en de land-belasting at. Een gezonder
in, politiek zou natuurlijk geweest zijn aan alle bezitters
am van landbouwgronden een zware belasting, betaalbaar
rn- in natura, op te leggen. Dank aan deze maatregelen
he kon de stad nu slechts leven door zijn geiabriceerde
de goederen om te ruilen, maar hiervan produceerde
ut zij niet meer maar minder dan vroeger. De Sovjet- J
or Republieken leden ook onder de bewuste vijandschap
ers van de rijker boeren, die de steden nu boycotten en '
or blokkeerden, niet alleen om ekonomische redenen,
1: maar ook in zekere mate uit afkeer van hun ,,roode" ‘
en tendenzen. Hetzelfde verschijnsel is sterk waarneem- (
l
l 4
l l
i l