HomeHoe redden wij Europa?Pagina 119

JPEG (Deze pagina), 651.97 KB

TIFF (Deze pagina), 4.68 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

"“' ;
il ,. D HOE ZAL EUROPA REAGEEREN. IO9
d tot te verstoren. Voedsel werd schaarsch en duur en ~
EMM"` V zelfs de scherpe controle en het vaststellen van O A
van l maximumprijzen kon niet verhinderen dat de boeren .
thet Q zich te buitengingen aan winstmakerij. Zij werden
ver- ï rijk uit den nood der stadsbevolking en verzamelden
dan Q geld. Tegelijkertijd bleven huren, belastingen, interest
De _ op hypotheken en zelfs de kosten van de professio-
1.en _ neele diensten van de stad nominaal op of bij het
lllng O oude cijfer. Er werd in Gentraal­Eur0pa geen poging
zich ‘ = gedaan om de kosten van den oorlog uit belastingen
zten. te betalen, en leeningen en huren van vóór den oorlog
leid, bleven natuurlijk op het oude niveau. ln werkelijk-
aan, ; heid daalden zij, naarmate het circulatiemiddel in
waarde achteruitging, tot een louter nominaal cijfer.
met Z Overal begonnen de boeren hun hypotheken al te
gen g betalen of hun land te koopen. Het resultaat was dat
gen~ Q het gewone tribuut, door het land aan de stad betaald,
1ge­ bijna verdween. Gedeeltelijk was het uitgewischt. Ge~
lêfqt deeltelijk werd het nog opgeëischt, maar in marken
m of kronen of roebels, die gevallen waren tot een U
giet minimale fractie van hun vroegere waarde.
-00 De Russische boer betaalde misschien de oude be-
yse Q lasting nog gemeten in roebels, maar hij betaalde niet
aar langer dezelfde hoeveelheid, gemeten in koren of
zhe rogge, ol: zelfs een merkbaar percentage ervan. Dat
mt- is een algemeen verschijnsel in Europa en het gevolg
sel- is dat de hall-verhongerde steden overal tegenover
ge- ` een welvarende land­bevolking staan. Het land be-
€n• F taalt niet langer de oude schatting aan de stad en de
am l stad is beroofd van het surplus dat haar vroeger ten i
lm deel viel·
en Geen vrijwillige ruil van goederen kan dit onvrij­ A
lan willig tribuutvervangen. De stad produceert veel minder l
id. dan vroeger. Met papieren geld koopt men weinig
iht of niets en de boeren werden steeds meer en meer {
i