HomeHoe redden wij Europa?Pagina 117

JPEG (Deze pagina), 654.35 KB

TIFF (Deze pagina), 4.69 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

al
; .
J; U HOE ZAL EUROPA REAGEEREN. lO7
it te Gedeeltelijke verklaringen zijn mogelijk; men kan "
naar wijzen op de zwakheid in aantal van de Russische
f ë micldelklasse en haar politieke onrijpheid. Men kan i
{mld aamoonen dat Rusland aan die vormende eeuwen,
is in vanaf de Hervorming tot op onzen tijd, ontsnapt is,
Bling die in Westelijk Europa van de ,,bourgeois" Liberale
’rdC· il traditie een ingewortelde denkwijze gemaakt hebben,
rlog, waarvan zelfs socialistische werklieden zich moeilijk
aren bevrijden kunnen. En ook dat, in aanmerking nemende
ZOO- de blijkbare onbekwaamheicl, als leiders in benarde
ens- tijden, van de gematigden uit de school van Kerensky,
zven er in Rusland slechts voor twee alternatieven plaats
ond schijnt te zijn - Bolsjewisme of Tsarisme. Elke .,witte"
zoor contra-revolutie aangevoerd door de militairen, bureau-
ver- craten en landeigenaren van het oude regime zal on-
31tS- feilbaar probeeren het oude systeem van landbezit te
tot herstellen, of er zal althans de vrees bestaan, dat zij
een j dit systeem zullen herstellen. Maar de voornaamste
aan reden misschien, waarom een revolutie mogelijk was
mt- in Rusland, in Hongarije en zelfs een oogenblik in
Beieren, is dat alleen deze landen onder de verslagen
volken van Centraal­Europa instaat zijn zichzelven
te voeden. Toen echter de revolutie eenmaal met
succes bekroond was,. bewees de ervaring hoe buiten-
Cçs gewoon moeilijk het samengaan met een achterlijken
m boerenstand was en voor dat Rusland die moeilijk-
aen heid overwonnen heeft, kan men niet met zekerheid
€“· zeggen, dat zelfs daar de overwinning van de revolutie
aat verzekerd is-
’Ch De oorlog en de blokkade brachten een verandering ?
{dt il teweeg in de verhouding van de stad tot het land
ilC· over heel Centraal- en Oostelijk-Europa, die van reeds ,
grooten invloed op zijn politieke geschiedenis geweest
ren l is en misschien de beslissende factor zal zijn in zijn ‘
j toekomst. Als ons vóór _den oorlog gevraagd ware om (
­ 1