HomeHoe redden wij Europa?Pagina 116

JPEG (Deze pagina), 622.71 KB

TIFF (Deze pagina), 4.69 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

j
ir ,
p‘ we Hoi; REDDEN wij Euaom. ¤ ;
. is niet in staat de kapitalistische mentaliteit uit te (
kg of roeien, die ingeprente gewoonten die zich richten naar «
l , de winst als den eenigen gepasten prikkel tot in­ 1 1
· spanning. De Socialistische Staat, als hij den strijd ;
l‘ gewonnen heeft door een plotselinge revolutie, is in «
werkelijkheid slechts aan het begin van zijn worsteling 4
, ' met de geestesrichting van de kapitalistische orde. 1
Zelfs onder de gunstigste condities, als hij aan oorlog, g ~
burgeroorlog en de blokkade ontsnapte, zouden jaren A
misschien voorbijgaan voor hij de produktie met zoo-
^ veel resultaat verrnocht te organiseeren, dat de levens-
standaard der stedelijke werkers er door opgeheven i.
werd. ln een bekwaam en objectief boek `) gegrond .
`· op zijn ervaringen als Hoofol~Commissaris voor i
i Produktie in de Hongaarsche Sovjet-Republiek, ver- j
_, klaart Dr. Eugen Varga (een gewezen Universiteits­
1‘ professor) op onverbloerncle wijs, dat de oproep tot
' een revolutie, zelfs voor de industriëele arbeiders, een i
ï 4 oproep tot zelf­opoffering is. Het herinnert ons aan
j _ den religieuzen oproep tot een moeilijk leven van ont- j
ij l zegging.
i l
i · Stad en Land.
e i
l ii Men kan veel redenen verzinnen om het succes
iv der sociale revolutie in Rusland en tot nog toe in
jl , ' Rusland alleen, te verklaren, nadat dit feit, dat geen
l onzer voorspeld zou hebben, heeft plaatsgegrepen.
ll « , Nergens in Europa vormt het industriëele proletariaat
jy i zulk een klein percentage van de bevolking en toch
; maakte dit industriëele proletariaat en onderhoudt §
g " het, ondanks zijn afnemend aantal, de revolutie.
r
gl li Die wirtschaftspolitischen Probleme der proletarischen l
Q Diktatur, Wien, 1920.
U ` .
gl i r
M
lll«l;?
"l_ && `
nog ...,. ro,