HomeHoe redden wij Europa?Pagina 115

JPEG (Deze pagina), 668.37 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

­
U D HOE ZAL EUROPA REACEEREN. IOS V
aken. als men een revolutie maakt. De socialisten in Duitsch-
lende jj land verwachtten, dat, als zij het Russische voorbeeld
vens- volgden, de Britsche blokkade ook op hen zou toe- .
grijpt gepast worden. Weenen, ofschoon het meer redenen
alutie tot wanhopig handelen had dan eenige andere stad,
unste wist heel goed dat revolutie het totaal afsnijden van
revo- ;à den invoer van levensmiddelen tengevolge zou hebben.
geen Agitators mogen belooven, dat revolutie een plotselinge
1 zijn beterschap zal brengen, ernstige denkers, die in het
i het Dictatorschap gelooven, stellen hun verwachtingen
nken uit tot een verderweg liggenden datum. Men kan
., zal weinig anders dan goederen van weelde verkrijgen
rdic- door het onteigenen van de bezittingen der rijken.
ïïlmg Zelfs hun woningen kunnen niet gemakkelijk en
umu­ spoedig in tehuizen voor werklieden omgezet worden,
Ware als er een tekort aan bouwmaterialen en huisraad is.
uwe v_ De oude revolutionnaire school hoopte op revolutie
ZIJH in een van die crisissen van over-produktieen werke-
reau loosheid, die erger en talrijker waren in de vorige
Stic. eeuw, dan zij waarschijnlijk in de toekomst zijn zullen.
leze Dan zouden er surplus-goederen voor distributie aan-
ïlen. fi wezig geweest zijn en de machinerie om te produ-
l de ceeren zou ongeschonden geweest zijn. Maar als men
rrije revolutie na een oorlog maakt is er geen surplus van
log, goederen en evenmin is de industrie intakt; en toch
be- is het slechts na een oorlog en dan alleen na een
ren nederlaag, dat een revolutie uitvoerbaar schijnt te
ijke zijn als een militaire onderneming. Als een revolutie
Jen volgt op een langdurig sociaal conflict, zich kenmer-
Jên kend door aanhoudende werkstakingen, sabotage en i
gen de taktiek van ,,ca-cannyh, dan zullen de werkers hun
ïäfl produktieve discipline verloren hebben en zoowel in ,
ïäïl Rusland als in Hongarije is het moeilijk bevonden, die .j l
BW te herstellen. Een dergelijke taktiek moge de macht ‘
l€¤ van een kapitalistische klasse omverwerpen, maar zij 9
i
á •
t· 4
2
Yi