HomeHoe redden wij Europa?Pagina 111

JPEG (Deze pagina), 655.55 KB

TIFF (Deze pagina), 4.68 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

U D HOE ZAL EUROPA REAGEEREN. IOI t
F; zij · in beide landen een tijdelijke toestand, maar hij was
>: zij i onontbeerlijk voor het succes van een gewelddadige
1, uit- revolutie. De algemeen gevestigde overtuiging van
xhitte- vóór den oorlog, dat de superieure bewapening van
>mber moderne legers aan revoluties de tanden uitgebroken ·=
gelijk l had, was in hoofdzaak juist. Maar de nederlaag, als
even- de soldaten meenen, dat het onheil te wijten is aan
¢ een 3 hun eigen regeerende klasse, kan uit legers van con-
2rnie­ scripten een instrument van revolutie maken. De
van positieve hulp van een deel van het leger in de
n de hoofdstad was een iaktor in de omverwerping van
rnstel den Keizer en den Tsaar. Het teit, dat geen vertrouw-
staat _l bare troepen tijdig bijeengetrokken konden worden
nhet om de dictatuur van het proletariaat te weerstaan
dat was noodzakelijk voor het succes van Lenin en van ·
1en°°, f Bela Kun. Geen van beide kon in de dagen, dat zij
Fheid Z hun slag sloegen, ,,roode gardenn genoeg verzameld `
ning hebben om het zelfs maar tegen één divisie van ge-
·men disciplineerde, geregelde troepen onder vastberaden _
ig aanvoerders op te nemen.
mo- gt De drijvende kracht van de revolutie, die haar §
‘ouw einddoel bereikte te midden van de ineenstorting van
sche de ,,bourgeois`° ideologie en door het ontbreken van =
lutie gewapenden weerstand,was natuurlijk de ekonomische
den, {it ellende van het proletariaat. De revolutie was het
ut de direkt resultaat van de brood queue. Hierbij valt g
eger op te merken dat zoowel in Rusland als in Hongarije ~
g of deze ekonomische ellende het meest actieve deel van
de het proletariaat eenigszins plotseling getroffen had.
I zij g De oorlog, met al zijn gevaren en moeilijkheden, had ‘l
leef Yi toch de jongere mannen van de arbeidende en armere
nde Q handwerkslieden- en boerenklassen aan een levens- ,
tigd standaard gewend, die beslist beter dan hun eigen l
utie ,3 was. Zij aten dagelijks vleesch en waren niet alleen ,l
len, goed gevoed, maar ook goed gekleed. Zij verlieten (
al