HomeHoe redden wij Europa?Pagina 110

JPEG (Deze pagina), 662.06 KB

TIFF (Deze pagina), 4.68 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

if ·
IOO HOE REDDEN WI] EUROPA. D
Poolsche natie was opgestaan uit haar graf; zij ·_
«¥ rekende zich een van de wereldoverwinnaars: zij
' geloofde, dat een glansrijke toekomst van roem, uit-
i zetting en macht voor haar lag. Zij stelde de schitte~
rende periode, die op komst was, tegenover het somber
. verleden en voelde zich in staat het onbehagelijk l
heden te verduren. ln Hongarije, daarentegen, even-
als onder de andere verslagen volkeren, was een
" roemrijk en bevredigend verleden plotseling vernie­ »,
N tigd. Verdwenen was de grootheidswaanzin van
lmperialisme en patriottisme, verdwenen waren de
illusies van nationale glorie, die het oude samenstel
van een halhkapitalistischen, halhfeudalen staat __!
E tezaam gehouden hadden. Er is veel waarheid in het
, aan Maarschalk Foch toegeschreven epigram, dat
‘f "Bolsjewisme een ziekte is van de overwonnenen", T
`i I maar het is duidelijk, dat het iets van zijn waarheid ?
verloren heeft met elke week, die op de overwinning
gevolgd is. De ontgoocheling is zeer spoedig gekomen
t . in ltalië, en zij kan elders komen. ïä
; De tweede van de voorwaarden, die revolutie mo-
i gelijk maakten, was het verdwijnen of de ontrouw
i V van het leger. De demoralisatie van de Russische
V. armee was begonnen lang vóór de eerste revolutie
l en de troepen deserteerden bij honderdduizenden, ff,
l i terwijl de Tsaar nog regeerde. Tegen den tijd dat de
V t Bolsjewiks hun staatsgreep uitvoerden, was het leger
i nutteloos geworden voor aanval of verdediging of ja
l politie. ln Hongarije evenals in Duitschland was de
demobilisatie zoo snel in haar werk gegaan, dat zij
· ,; op een verstrooiïng na een nederlaag geleek. Er bleef ii
l geen georganiseerde geweldmacht over gedurende L.
‘i Q den winter van l9l8 op 1919, waarop een gematigd E
j· , gouvernement kon rekenen om aan een revolutie ,3
weerstand te bieden. Dit Was, zooals wij zien zullen,
il. '
ï.f*·‘.>