HomeHoe redden wij Europa?Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 537.54 KB

TIFF (Deze pagina), 4.56 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

gZ_ INLEIDING.
l
KAN HET KAPITALISME EUROPA VAN
VOEDSEL VOORZIEN?
19 ls het kapitalistisch stelsel op weg ineen te storten
21 als methode van productie? De vraag zal den meesten 1
26 lezers misschien ongerij md voorkomen en, in concreten
36 vorm overgebracht, zal zij mogelijk nog ongerijmder
45 schijnen. H i i e ·
Zullen wij, in den loop van weinige jaren, een
êï punt bereiken, waarop het algemeen blijken zal dat
54 wij, onder het kapitalistisch systeem de dichte be-
volkingen van Europa niet langer op een beschavings-
63 peil van komfort en welzijn onderhouden kunnen? *
70 ‘ ln Centraal Europa, in ltalië en in Rusland zijn alle
75 intelligente mannen en vrouwen door de verschrik-
78 kelijke ervaringen van nood en ontbering gedwongen ­
84 geworden zich deze vraag te stellen en haar te be-
89 antwoorden naar de mate van hun inzicht. ln Engeland,
V ofschoon wij ons ongerust maken over den val in de
95 koopkracht van het geld en ofschoon wij weten dat
99 i hooge prijzen schaarschte van goederen beteekent, zijn i
106 de omstandigheden nog draaglijk genoeg, zoodat
116 weinigen begonnen zijn te twijfelen aan de geschikt-
heid van een maatschappij, gebazeerd op winstmaking
124 als beweegkracht, om te voorzien in ons dagelijksch 1
135 brood.
130 Zelfs hun, die iets gezien hebben van den ellen-
digen toestand van het Vasteland, zal de vraag ,_
135 buitensporig lijken. Het is zooveel gemakkelijker en .
I
1 l
" «..1;;­·;‘r‘s<<ï,~ë»..;».r«¢.rïi‘ Q ` ~ i V _ rm *-1* __) V __ __ __,;gJ,§':?"H pi