HomeHoe redden wij Europa?Pagina 108

JPEG (Deze pagina), 678.46 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

,, ~ I ` .
‘ ­
l
1 1
m "
l 1..._
` 98 HOE REDDEN WI] EUROPA. Q

p dragelijk bestaan konden leiden. Hongarije was het
fl eerste volk dat het democratisch parlementair régime,
, E onder Graaf Karolyi aangenomen, overboord gooide.
‘ Na een korte periode van Communisme, is het over-
gegaan tot een wilde ,,witte" reactie, monarchistisch,
r · clericaal, anti-Semitisch en militairistisch. Midden-
Europa leerde bovendien, zelfs vóór het teekenen van
den vrede, dat de Geallieerden zich niet allen met Mr.
i Wilson°s inzicht vereenigen kunnen om in hun behan-
g. delingswijze de voorkeur te geven aan democratische
V Republieken. Het ,,witte" Hongarije onder Admiraal
Horthy werd beter behandeld door de Geallieerden
j t in het algemeen en door Groot-Brittanje in het bizon-
` der, dan het republikeinsche Hongarije onder Graaf
Karolyi, ofschoon niemand kon twijfelen aan de
oprechtheid van diens pacifisme, zijn geavanceerd
, liberalisme en zijn oppositie tegen het Pruisisch mili-
t tairisme gedurende den oorlog. Bovendien, men gelooft
algemeen dat de Fransche Diplomatie het herstel van
l l de Monarchie in Centraal-Europa begunstigt, hetzij
3 onder een Habsburg in Weenen of onder een Wittels-
_ 5 bach in München. Uit de tweede algemeene verkie-
i zingen in Duitschland bleek de verandering, die de
· ervaring van een jaar van vrede met halve verhonge-
E ring gebracht had. De gematigde coalitie, die libera-
’ lisme en het gouden midden op haar program had, l‘
l` · verloor haar meerderheid. De revolutionnaire socia-
_ l listische ,,Linkerzijde" verviervoudigde haar vertegen-
lp woordiging. De twee reactionnaire partijen van de ä
i· ,,Rechterzijde”, die tezamen slechts I5 percent ge-
‘ » haald hadden bij de vorige verkiezing, verdubbelden
hun aantal in den ,,Reichstag°’. Deze stemming be-
Q, P teekende, dat zoowel voor de middel- als voor de
· arbeidende klassen het leven met snelle schreden
t onhoudbaar werd, en dat elk hunner een uitweg
glëtc, lig
1 pl, ,_·»
tot