HomeHoe redden wij Europa?Pagina 106

JPEG (Deze pagina), 672.48 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l 96 HOE REDDEN WIJ EUROPA. D D
5
Centraal~E.uropa verkeert, kunnen zelfs kleine gewa- TN
‘l pende benden, onvoldoende uitgerust voor den gere- i di
_ f gelden oorlog, een zeer verstorende uitwerking hebben. p d*
* Als het waar is, dat de overwonnenen niet in de ge- i m
legenheid verkeeren om millioenen conscripten in het d‘
· veld te brengen, het is eveneens waar, dat de over- W
winnaars niet in staat zijn tot mobilisatie. Wat een P'
halhgedrild leger van Turken thans in Azië doet, trot- i Cf
seerencl het Vredesverdrag, zou morgen in Europa i Cf
. beproefd kunnen worden, het eerst misschien door TN
de Hongaren. Menschen zijn niet bereid zich passief T8
neer te leggen om te sterven, en het gebrek aan brood V
L is een prikkel, die levenskrachfige rassen steeds tot ZC
` wanhopige daden zal aanzetten. Evenals de oor- SC
O spronkelijke stammen, die in verleden eeuwen ons OI
Vasteland bevolkten, in hun zwerftochten op zoek . k‘
, naar korenlanden en weidevelclen strijd voerden onder e hï
1 den drang van hun behoeften, zoo zullen de men- i
schen misschien opnieuw uit deze overbevolkte kooi j ts
l van Midden-Europa breken op zoek naar de moderne m
á behoeften, steenkool en ijzererts. De oorlogen der l CY
t_ . onmiddellijke toekomst zullen hongeroorlogen zijn. l gc
l Wat anders is de tegenwoordige worsteling tusschen i to
V i het hongerlijdend Polen en het hongerlijdend Rusland VE
l om de rijke korenlanclen van de Oekraine? W
il Er zijn in het algemeen gesproken, drie wegen l Q'?
l waartusschen de verslagen volken mogen kiezen om ‘ VC
_ l uit hun tegenwoordige ellende te geraken: ten eerste wg
een sociale revolutie, die een verbond met Rusland br
in zich sluit, ten tweede een sociale reactie met de ZC
’ »· daarin begrepen overheersching van het militairisme ; dr
" en eventueel een revanche oorlog; en ten derde, als l U1
g een middenweg, een liberale of half-socialistische de- m
mocratie, met een programma van vreedzame recon- j ge
L structie en harden arbeid. Ofschoon het de tenclenzen X6
‘l
4 J
lu t i
{fm ,