HomeHoe redden wij Europa?Pagina 104

JPEG (Deze pagina), 463.50 KB

TIFF (Deze pagina), 4.65 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

F l l
x
; l _
i 94 HOE REDDEN WI] EUROPA. D
J een tegenhanger kunnen worden tegen de ruwer en l
, meer tot onderdrukking geneigde werkingen van het f
7 buitenland en voor een meer menschelijke behande- [
l ling van de overwonnenen kunnen optreden. ln de
tweede plaats, zou de inheemsche kapitalistische klasse,
' zich uit hun bezit gedreven voelend door vreemdelin­ lj
gen, door zijn eigen nationaal standpunt er toe komen
kunnen gemeene zaak te maken met de werklieden .
in een socialen opstand tegen de kapitalistische ex-
u ploitatie, hatelijker nog omdat zij van vreemdelingen l
komt. Dit zijn ver­liggende speculaties. Het feit is [l d
dat het overwinnend kapitaal in zekere mate zijn ` t«
A welbekende koloniale techniek in deze landen van l li
lVliclclel­Europa begint toe te passen. Een buiten- d
jl landsch element is het ekonomisch leven van deze V
E streken binnengedrongen en de werking daarvan zal t»
~ in zijn politiek en sociale gevolgen zeker buitenge- lt
¥ woon gecompliceerd zijn. G
fa 2
. N
e
l l
l i I
2
w r ï E
è < .
” l E C
Yll l E
` ï c
" 1 j _
j r 1
. i
V . <
ï ‘ l 1
j l
l
J l
. _ [.
V
Uli ,
§.à" ­ e .1 `