HomeBrief aan eenen kiezerPagina 31

JPEG (Deze pagina), 675.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 20.82 MB

`
r 20
e der dwalingen, waarin hij vroeger verkeerd en eene geheele
jl jiartij medegesleejqt heeft, te verdenken. Valsche schaamte kan
. hier niels anders uitwerken, dan in Nederland den kolonialen
g partijstrüd, door hem en zijne conservatieve vrienden in het
` leven geroepen, aanwakkeren en de verwarring vermeerderen;
V in Indie zal zij hein als Gouverneur-Generaal buiten staat bin-
, ven stellen, om te doen, wat, overeenkomstig zijnen eed, een
2 braaf en eerlijk (30uverneur-Generaal betaamt te doen: ,,de wel-
V vaart namelijk van Nederlandsch Indie na ar zijn vermogen
te bevorderen."
i Al geldt van het gebrekkige van mijn werk in vellen nadruk
l wat een jong Catholük geestelijke weemoedig van het zijne deed
i uitroepen: ,,Il y a une disproportion comme ridicule entre ee
j rjue je suis et oe que je desire; je voudrais des choses im-
inensesg mais je ne suis rien et je ne puis rien;" ik weet, dat
ook ik, aan gelüken eed gehouden, naar de bevordering der
welvaart van Nederlandsch Indie gestreefd heb; in Nederland
niet anders of minder dan in Indie; als lid in den Raad van
ll Nederlandsch Indie, niet naar andere beginselen of overtuigingen
dan als Nederlandsch volksvertegenwoordiger. De pligten, aan
* . elk amht verbonden, mogen verschillen; in elke staatsbelxrek-
T king is men mensch; en in elk land blijven de regten en
eisehen der 'Waarheid dezelfde.
i Vie haar wenseht te huldigen, zal, tenzij van dwaling over-
tuigd, weigeren in Nederland aan te prijzen, wat hg in Indie
heeft afgekeurd, en daar te ondersteunen, wat hij hier heeft
veroordeeld. Zulke weigering moge nog aan velen, vooral onder
hen, in wier ooren de lof van het cultuurstelsel zoo welluidend
l klinkt, een wanhedrijf toesohijnen; de blinde aanhanger dei
leer van het surees moge kro;ikelvaardigheiiI, die haar doel
bereikt, de hoogste staatswijslieid achten; ieder, die eenigliesef
heeft van den deerniswaardigen toestand, waarin het vaderland
l
l