HomeNog iets over de herziening onzer belastingenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 423.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.20 MB

PDF (Volledig document), 12.98 MB

l T .
‘.
li l . «
ll 268 ` -
j Ik ben gekomen ten einde van de taak, die ik mij had ‘
voorgesteld te volbrengen. Slechts bij enkele punten stond .
I ik stil; ik wil dus mün betoog geenszins noemen eene
§ beschouwing van het ingediend ontwerp; ik meen echter g al ;
met alle bescheidenheid dat het genoegzaam is, om het ­
j stelsel, hetwelk ik voorsta, te doen kennen, en daar dit _ i;
l stelsel al zeer weinig aanleiding zonde geven tot botsingen ‘ gl `
­ en zich onderscheidt door groote eenvondigheid, en alzoo i g
g hoogst gemakkelijk zoude zijn èn voor de administratie èn l 1
voor den belastingschuldige, zoo geloof ik, dat het reeds ·' . ·
alleen daarom de rijpe overweging verdient van allen, die ,°;
Q op de beslissing eenigen invloed kunnen uitoefenen. jl
Gorinchem, Sept. 1863. A. VAN ECK. 1 ii I
i i .. ­
j t
I t