HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 6

JPEG (Deze pagina), 673.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

x
l l

4 .
Beide categorieën treft men vooral aan onder hen, die het
luidst schetteren over hun vaderlandsliefde en daarmede bij iedere j
gelegenheid te koop loopen. 5
Het feit, dat beide categorieën overal bestaan, noodzaakt tot
een anti-oorlog­beweging in alle landen, zoowel groote als kleine i
(dus ook in Nederland).
l Deze woorden, geschreven in het verleden, 1905, gelden meer
dan ooit ook voor het heden en voor de toekomst.
l
OORLOG IS: DGEWELZDDADIGE EIG­ENBELANG`EN­
STRIJD VAN HET CONSERV.ATISME."
Het is noodzakelijk, dat de anti~oorlog gezinde burgers in
alle landen trachten goed in zich op te nemen deze korte ,,definitie"
van ,,oorlog", en, dat het besef tot hen doordringe dat de oorlog
nooit is geweest en ook ditmaal niet was: een strijd voor vrijheid, 1
recht, beschaving en democratie. Deze oorlog was geen strijd voor
l idealen, maar slechts een strijd om materiëele belangen en dus "
j ook een strijd om te beslissen: wie van de wederzijdsche macht-
hebbers de baas zou zijn. . `
,,Deze oorlog is een strijd voor de democratiel" Als 'n hoon
aan de democratie klonken deze woorden. En zij lagen in het V
algemeen op de lippen van conservatieven, die in eigen land en
overal elders de democratie gaarne zouden vernietigen. l
Een doorslaand bewijs, dat deze oorlog niet was een strijd _
j voor vrijheid en recht, beschaving en democratie, vindt men in V
l het feit, dat waarachtige strijders voor vrijheid en recht, beschaving
en democratie, een overwonnen en machteloozen vijand, zelfs hun
felsten tegenstander, niet zullen vernederen. V
Voor het begaan van zulk een laagheid, staat ieder waarachtig
strijder voor vrijheid en recht, beschaving en democratie .... te hoog. °
n
WOORDEN, OM NOOIT TE VERGETEN. 2
m De anti~oorlog gezinde burgers in alle landen moeten dus E
trachten deze woorden van buiten te leeren, omdat de woorden Q
gelden niet alleen voor den tijd waarin zij geschreven werden,
maar ook omdat zij van toepassing zijn op het heden en op de
toekomst , op alle landen groot en klein. dus ook op Nederland. ä
I l