HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 34

JPEG (Deze pagina), 545.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

32 gif. _· _;
1
pacifistische vereenigingen en dat men dus wake tegen de beruchte A`. D ·
,,splijtzwam." Laat men indachtig zijn het goede oud~Hollandsche ·a ·
spreekwoord: "Eendracht maakt Macht". De meerderheid der K`
menschen is toch eigenlijk anti-oorlog, dus het zal niet zoo heel ·V Q " g
moeilijk zijn, om spoedig vele menschen voor de vredesbeweging ‘
te winnen, vooral omdat zij om de kosten het niet behoeven te ` j
laten, want de contributie bedraagt slechts eenige kwartjes per jaar. .
Maar men zorge vooral dat men geen politiek in de beweging `Y D ·_
hale en dat men de conservatieve politieke oorlogspartijen, die ï ­
steeds voor krijgstoerustingen ijveren, niet aanvalle. want daardoor .V I ‘
zoude de zoo hoog noodige eensgezindheid verloren gaan. . `_
Deze stijl zou wellicht geschikt zijn geweest voor het "pacifïsme J L
der allemansvrienden" uit den goeden ouden tijd. Maar de brochure . lg ·_ l
geeft nauwkeuriger aanwijzingen en schetst de toestanden duidelijker. ‘ ï,fïi U
l Medewerkers op de daarin aangegeven basis zullen echter D .
niet in drommen komen opzetten. C is r l
Uit de brochure is echter te zien, hoe de ,,anti­oorlog~ ·ï R .'
l beweging" moet geleid worden. e;-L ‘
l Dit tot naricht aan dilettanten en figuranten. wier zoogenaamde l ‘ " E
medewerking meer schaadt dan baat. _ g .