HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 32

JPEG (Deze pagina), 434.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

30
Opwaarts ging het in snelle vaart, met sprongen.
Afwaarts zal het gaan uiterst langzaam. De onwilligen zullen
worden medegesleurd door anderen, die, ook met grooten tegenzin
en gedwongen, hun gang bergafwaarts reeds in wat sneller ji
tempo doen.
Een tusschentijdsche economische opleving door kunstmatige
middelen, hoe onwaarschijnlijk ook in kans van slagen, zou niets
anders zijn dan de laatste stuiptrekking van een op sterven liggende M
,,schijn-welvaart." ‘
Vóór alles dient er op te worden gewezen, dat geen herstel
mogelijk is, zoolang allerwege in plaats van burgerlijk gezag
(dat in schijn regeert) het militarisme de lakens blijft uitdeelen en
Europa nog verder te gronde richt.
Het militaire element heeft wel veel talent op het gebied van
,,verwoesten” en ,,vernietigen", maar heeft totaal geen begrip van
economische vraagstukken en economischen ,,opbouw."