HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 3

JPEG (Deze pagina), 372.99 KB

TIFF (Deze pagina), 5.99 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

1
A ä
__ DEZE BROCHURE (OF ZOO MEN WIL DIT
PAMFLET) IS GEZONDEN AAN:
li DE MINISTERS, DE LEDEN DER EERSTE EN
TWEEDE KAMER, DE PERS, DE GEZANTEN
` gi? EN CONSLILS VAN VREEMDE MOGEND-
’ , HEDEN IN NEDERLAND.
A Miälïuq H. HAVERKAMP.
I >
E .ü".­jï
ïif
, Vgl