HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 28

JPEG (Deze pagina), 423.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

Y " ' "‘ Clig M .." Y W - · l er Y · Y
28
«Sire! Beveel een onderzoek; en wanneer dit onderzoek
«onze klagten bevestigen zal, beveel dan zoodanige maat-
«regelen tot ons behoud, als met betamelijke naleving
«der Wetten van 1821 en 1850, strekken kunnen tot
«verzekering van de algemeene welvaart, dewvvelvaart
«uws gansehen volks, en tot bevestiging der spreuk van
«’t smetteloos Oranje­vvapen <<Je maintiendrai !>> >>·
De Vereeniging van en voor Nederlandsche Industrieëlen ’
zal alzoo met volkomene sympathie het voorgestelde
verzoek ondersteunen. ·
,8 GRAVENHAGE. [YZ lL£l7`67L Hüdm.
KOECHLIN, 20.-Voorzitler.
Mr. C. C. E. D’ENGELBR()NNER, Ser·2·eM2·is.
I
I