HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 19

JPEG (Deze pagina), 635.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

19
d. 1. 12; c. per kilo. Waarom die bevoorregting? ­- Wij
hebben niets tegen het regt op zich zelf: maar als be-
schuit en meel vrij moeten binnenkomen zijn de fabri-
kanten dezer laatste artikelen, artikelen die met ge-
heel-fabrikaat gelijk staan, van slecht.er conditie dan
die van sigaren en chocolade. ls de maatschappij met
het bezit van sigaren- of chocoladefabrieken zooveel meer
gebaat dan b. v. met een of meer zink-fabrieken, A
aan vvelke men bij de jongste tariefherziening die 1 Julij
x 1877 in werking kwam, het sober regt van 1 of 1; pCt.
ontnomen, en daardoor de mededinging met vreemde
concurrentie roekeloos ontnomen heeft? lk spreek van
zink, men zou een aantal andere fabrikaten, zelfs van
levensnoodvvendigheden kunnen noemen, die op dezelfde
vvijze zijn opgeofferd, .... alleen omdat de fiscus
Weinig of niet aan die regten had?
Flessclien, het eenige artikel van glas dat bij ons
M op groote schaal wordt vervaardigd, betalen 5 pGt. van
de waarde; protectie, maar gelijk staande met die van
gouden en zilveren werken. Welk eene onrede-
. lijkheid!
Beschuit waarvan vvij reeds gewaagden, behoorde
als banketbakkerswerk met 5 pCt.,·te zijn belast. Zij is
meer of min met suiker vermengd. Nu ziet men kolos-
` sale massa’s buitenlandsehe biscuits ten nadeele der
hollandsche beschuit tot in de geringste dorpen en
aehterbuurten uitgestald. --- Dat is inconsequent, on-
billijk, dat is in strijd met het beginsel der organieke
wet van 1821.
Ingemaakte groenten betalen 5 pCt., ook een
levensmiddel, zeer goed; maar het is eene protectie van
den vvarmoezier.
Pruiken 5 pCt., protectie van den kapper.