HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 95

JPEG (Deze pagina), 474.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

EI/ïr" '"” ``"” """;'
II
I
II
Ii
9° 9I
Il
K
Il _ Duur uitgaven
Dl1l11` lpuur Duul Välll dëll. Staat. Dlllll' I Dllul' DU.l.l1‘
Boekoivmuziek Zmomcnleu en Hageman openbare instel- fotwrafieën voordraohte Y r l' «r»
Il I ’ ' pseudoniemen. werken. lingen em ¤ · I “· WT ¤· ¤M,~¤­
à~ w · '
I . "`_. ."I . I' ""7 ""`T ".""‘__"‘l_""_‘"__"_l
II . (àr.­l;i·it;mmë 50 jaar na den - 50 jaar na de 50 jaar na de 50 jaar na de I kol. 1. kol, 1.
II; = dood. IC uitgave. uitgave. I vervaardiging v,
II Ef het 0orspronl<e­ I
III I I lijk cliché. I
« Haïti 20 jaar na den - kol. 1. - ­ I .­ kOI_ L
III dood ten bate I
I van zijn kinderen, I ·
of, bij gebreke I * I »
Ifï ` daarvan IO jaar I
II j ten bate van 2
II andere eigenaren, I
I of gedurende het 3 I
leven van zijne _
III I weduwe.
ä I ·
Italië tot den dood des - - I 20 jaar na de kol. 1. I ­­ IO jaar Im de
;­ auteurs, of ten uitgave. I uitgave;
I · minste 40 se- ,
dert de uitgave.
I _ een tweede E
I periode van 40 j. I I
I , gedurende welke I
I 50/0 van den ver- I I
koopprijs van I
I ieder exemplaar I
II verschuldigd is. I
9 (formaliteiten I I
I te vervullen, in- .
I dien daaraan I
I binnen de IO
I_ niet is voldaan, [
vervalt het au- I I I I
teursrecht.) I «
I
II ·
I