HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 94

JPEG (Deze pagina), 542.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

EI
ää
5.5
li .
88 89

El Duur uit aven
II Duur ' Duur Duw van den ëtaat Duur Duur Duur
II BO€l_Cn_ luuzick I 2lllOIl1CH1€11 Cl] llagêlätêll O enb . tall f t HCH d ht t
x 7 . PS€udOniCH1cu· Werken. P l 3.1‘€ lI1S O Ogïà C1'!. V00l' I`21C C11. VCT 21 1I1g€I'1.
II I llllgêll, CIIZ.
I r
België 50 jaar na den I 50 jaar na den 50 jaar na de 50 jaar na de 50 jaar na den ­-­ I 50 j. na den
dood. dood van den IC uitgave (deze IC uitgave (deze dood van den Idood.
Illltg€V€1', of 118. 1110€f€11 l)lI1l`1CH II10€lZ€I`l l)lI1Il€I1 1I13.k€1‘. I
I: I den dood van 6 mnd. worden 6 mnd. worden
I; den auteur als I geregistreerd). geregistreerd. I
Ij hij zich bekend «
I maakt. I I
If? Denemarken 50 jaar na den I 50 jaar na het 50 jaar na den 50 j, nahet eind IO jaar (forma- geen dramati- 50 jaar na
II dood. einde van het dood. van hetjaar van liteiten noodza- sche opvoeringenI den dood.
I jaar waarin de uitgave. kelijk). zijn toegelaten,I
1; eerste uitgave indien niet uit- l
verscheen, ten I drukkelijk ver- I
bate des uit- boden. I
gevers. I
I
Duitschland 30 jaar na den 30 jaar na de I kol. 1. -­- IO jaar na de ­- I kol. I.
· dood en in ieder uitgave door het I uitgave. .
geval minstens vervullen van
1 IO jaar na de eenige formali- I
‘ IC uitgave van teiten is de volle ,
I CCD werk Välll b€SCll€l`IT1l1’1g (Val')
; letterkunde of kol. 1) te be-
° muziek. 30 jaar reiken.
I na den dood van
`. den maker van
CCD \ Cfk VRIJ
X kunst. I
j Frankrijk 50 jaar na den - I IO jaar na den - kol. I. - kol. I.
I dood. I dood van den
Q I I eigenaar. I
II ~ ”
I!
I