HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 92

JPEG (Deze pagina), 287.12 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

r$ï_4:£ZT’


gz
jï 86
C

sl . . t
ij Zegel en Regxstratie ~
vrij van de formaliteit van rvgixlraiic, of p
Pï worden, indien deze formaliteit wordt ge-
wenscht, koste/aas gcrqçiszwrzrd. Z
Uilgcsonderd zijn akten, welke met rnede­ ’
wcrkizzg van derden worden opgemaakt, b.v.
wanneer anderen mede-aaiisprakelijkheid ten
_ aanzien van de gesloten overeenkomst dragen.
E Als derden gelden niet de echtgenooten van
F1 partijen, indien die partijen gehuwde vrou-
Elf wen zijn en die echtgenooten inedewerken
om hun bijstand in de akte te verleenen `
(Art, 51). _ I ` e
Zie: Registratie (§ 186;; ächenking
1
jl (§ r<><>>­
§258. Zelfstudie, zie: Eigen oefening (§ 69).
‘· . . ,_
$259. Zincografie, zie: Illustratien (§ 94).
a
il
3
i

ll