HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 90

JPEG (Deze pagina), 422.39 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

" i
tl l
l
E
il {
84 J
ll l
Werken onder leiding van anderen verricht j!
leiding en toezicht, wordt deze als de maker
lg van dat werk aangemerkt. (Art, 6).
Zie: Verzamelwerken (§ 237), ?
gl § 252. Wetenschappeiiike werken. l`
In werken, van welken aard ook, bestemd
voor een wetenschappelijk doel, mogen vrij
[è overgenomen worden enkele k0?"l‘L’kg"¢’lZ7€ó’ll‘£7Z van
een werk, enkele kerle epslellen of geez’z'elz!en, ·
jg mits met bronvermelding. (Art. 16, re lid).
ll Zie: Bloemlezingen 44); Brom
vermelding (§ 51); Eigen oefening l
(§ 69); Illustratien (§ 94); Lichtbeel- '
FT; den (§118): Omwerken r42);Onder- _
zi Wijs <§ l44l·
§253. Wetten enz., zie Regeeringsstukken ,
lg ce rss)-
lj § 254. Wijzigingen in een werk mogen niet worden
, aangebracht door den eigenaar van het
auteursrecht, fensn met leexlenznzzèzg van den
1 maker, tijdens diens leven. Maar ook mag
g de maker niet den aard van het werk j
Q wijzigen zonder toestemming van den eigenaar _
t van het auteursrecht (Art. 2 5, re lid).
lntusschen mogen, volgens A r t. 2 5, gelid.
j zleer {len maker, eek als ele nz`z‘ge2»e¢· wezgerf,
3 en eleer den nz'z‘geï·e¢·, eek als de maker wezgeri,
( zoodanige wijzigingen worden aangebracht.
j welke naar de regels van het maatschappelijk
‘ verkeer te geeder trenzn geoorloofd zijn.
i Wanneer dus klaarblijkelijke fouten bv., of
wijzigingen door de omstandigheden geboden
il v
El {
li `