HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 89

JPEG (Deze pagina), 413.21 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

S3 i
W Werken in dienst van een ander verricht
bepaalde werken enz., dan wordt, tenzij
j tusschen partijen anders is overeengekomen,
als de maker van die werken aangemerkt
degene, in wiens dienst de werken zijn ver~
vaardigd (Art. 7).
Dit slaat, ten opzichte van schrifturen,in
de eerste plaats op de Pers. De in dienstbe-
trekking werkende redacteuren, verbonden
aan nieuwsbladen, hebben, behoudens afwij-
kende overeenkomst, wzzlel auteursrecht op
hunnen arbeid voor het blad; dit komt toe
aan hem in wiens dienst zij hunnen arbeid
verrichten (den eigenaar van het blad). De losse
medewerker heeft echter wèl auteursrecht op
het door hem geleverd werk, romans, novellen,
bijzondere briefwisseling, wetenschappelijke
opstellen en derg. `
Een in dienstbetrekking werkende redac-
teur kan intusschen sc/zrqfielä/a ozlarerzzzleavzzezz
met den eigenaar dat hij van eene bepaalde
rubriek of ook van al zijnen arbeid het auteurs-
recht voor zich behoudt.
Indien de uitgever een schrijver in dienst-
betrekking aan zich verbindt tot het verrichten
van bepaalde werken, heeft de uitgever het
auteursrecht van de werken welke in zijn
dienst zijn vervaardigd (Art. 5, re lid).
§251. `Werken onder leiding van anderen
verricht.
Indien een werk is tot stand gebracht naar
het ontwerp van een ander en onder diens