HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 86

JPEG (Deze pagina), 422.43 KB

TIFF (Deze pagina), 3.43 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

l
tl l
1
80 «
ll. l
rl .
`Verzamelwerken 'i
van een verzamelwerk (tijdschrift, enclyclo- `
lig paedie, serie-werk of derg.) behoudt dus A
jïij zijn auteursrecht; het auteursrecht op de serie,
later ontstaan, komt als zoodanig toe aan ¥
den leider (redactie of uitgever).
Inbreuk op het auteursrecht van een afzon-
'j derlijk werk in het verzarnelwerk opgenomen,
¤~ geldt als inbreuk op het geheel (Art. 5, (
jj 26 lid).
'l· Was dit afzonderlijk werk niet te voren `
jij: openbaar gemaakt, dan wordt wk het door W
E; den rechthebbende op het auteursrecht daar-
van openbaarmaken of verveelvoudigen, zon-
jij der het werk waarvan het deel uitmaakt
ii te vermelden, beschouwd als inbreuk op het
ë" auteursrecht van het geheel, tenzij anders
tusschen partijen is overeengekomen (Art. 5,
k _ ge lid).
’ Een afzonderlijke uitgaaf derhalve van b.v_
g een tijdschriftartikel, niet te voren open-
, baar gemaakt, moet de mededeeling bevatten
dat het werk uit dat tijdschrift is overge-
HOITIED.
§ 238. Verzen, zie: Gedicht (§ 81). r
§ 239. Vlaamsch werd in de tusschen Nederland en
België bestaande letterkundige overeenkomst
_ Zrcsr/zazzztai als gel?/e te staan met Nederlandsch.
Het is de vraag, na de aansluiting bij de
A B. C., of dit thans nog zoo is; mocht dit
" niet het geval zijn, dan zal een Nederland-
sche uitgaaf van een V laamsch werk gelden
s

xt