HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 83

JPEG (Deze pagina), 404.08 KB

TIFF (Deze pagina), 3.44 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

l
1
77
­ Vertalingen
werken, in afleveringen verschenen, geldt de
3 datum van het verschijnen der Zaaisie afle-
vering) en is daarvan vóór gr Dec. IQI2,
door of namens den maker in een der V er-
1 bondslanden - eene Nederlandsche (Vlaam-
2 sche) vertaling nier verschenen, dan is die ver-
taling vrij.
Is de eerste uitgaaf b.v. verschenen in 1908,
* dan kan de vertaling, bijv. in 1909 versche-
« nen, mz 1 J`a2·. [QI4 azie! meer verkocht
. worden, doch mz jl Dcczwzbcr1918zc/cdcram
. wèl, wanneer de auteur (maker van het oor-
X spronkelijk W€1`l{) vóór dien datum zelf niet
. eene Nederlandsche vertaling heeft doen het
7 licht zien. Immers dan vervalt zijn uitslui-
e tend recht op die vertaling.
j Duidelijk is dat de Nederlandsche uitgever
{ van een bovenbedoelde vertaling zich inmid-
dels met den eigenaar van het auteursrecht
kan verstaan, waardoor Säilë wcwtia/mg de
· geaarlaafzic wordt. In dat geval geldt de
` bepaling van Art. 5o natuurlijk nz'cz‘.
,5 Vertalingen, welke, na 1 Nov, 1912, niet
meer mogen worden verspreid en uitgegeven,
kunnen ook door boekhandelaars niet meer
worden verkocht (Art. 32).
. Zie: Duur (§ 66); Overgang (§ 158).
Verto0nen,zie: Opvoeringsrecht(§ I54).
1 § :234. Vervallen van het auteursrecht.
5 Auteursrecht ontstaan na 1 November IQI2
vervalt slechts door het verstrijken van den

Y?
t