HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 80

JPEG (Deze pagina), 430.63 KB

TIFF (Deze pagina), 3.43 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

räï TAf“~_M*e?ïïTT mm'_`fff fr ii
ll
lt
ll!
ta.
jj 74
§ 227. Verkort overzicht, zie: Verslagen (§zg,o).
§ 228. Verluegen rechten, zie: O v ergang (§i58).
§229. Verordeningen, zie: Regeeringsstuk~
ken (§ 185).
§230. Verslagen, Verslagen mogen zrzkclä/a worden
opgenomen in nieuwsbladen en tijdschriften.
Val] l1lOl1d€ll11g€ VOOl'd1'3ChlZ€11 (Pl`€€l{Cl`1,
W lezingen, redevoeringen) slechts wanneer
,· deze niet vooraf in druk zijn verschenen
{ (A r t. 16, ge lid); anders wordt de voor- X
j dracht als geschrift beschermd. Het open- `
baar maken van een stenograiisch verslag is
dus verboden, tenzij met goedkeuring van
j den rechthebbende.
ë EV€l111lil1 lllflg, ZO1ld€I` toestemming, 6611
Q _ V€l`Sl£l.g VEH1 CCDE lillSiI€li.illg., genootschap of
i^ dêfg., op €€l1€ V€1`g2lCl€1`ll').g VOOl`g€l€Z€I'1, gti-
. , heel worden overgenomen, daar de instelling
( Y als zoodanig het auteursrecht bezit (A rt. S). V
( ( Het in een nieuwsblad of tijdschrift op-
l l g€HOlI1€D. verslag Dflïlg Hiêll CiOO1` 3.11d€I`€ biëldül
l s of tijdschriften worden overgenomen zonder
l j bronvermelding (Ar t. 15, re lid), of in het
i ( geheel niet wanneer bij dat verslag uitdrukke-
, A lijk overneming is verboden (.~ r t. 15, ge lid).
( Q Een zeer kort verslag zal moeten worden
j y` beschouwd als nieuwstijding en in dat geval
j ' vrij kunnen worden overgenomen (A r t. 15,
L 4C lid).
( Zie:Bronvermelding(§51).
Verslagen, afzonderlijk uitgegeven, zijn
beschermd op gelijken voet van elk geschrift.
l
K
ir l
E 4