HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 79

JPEG (Deze pagina), 398.01 KB

TIFF (Deze pagina), 3.44 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

e
ü 73
Vereenigde Staten van No0rd­Amerika
Bij kaarten, prenten, enz. is het voldoende
te drukken een C in een cirkel @ met de
initialen, het monogram, het merk van den
eigenaar, terwijl dan op den rug, den rand,
enz. diens naam moet voorkomen.
Men zende dan 2 exemplaren franco naar
The Register óf Cópy7·zghz‘s_ Washington, D. C.
(U. S, A.), met verzoek het gezonden werk
4, copyright te verleenen en voege daarbij een
bedrag van een dollar, waarop men een bewijs
van inschrijving ontvangt,
Voor buitenlandsche boeken vrage men
hiervoor bestemde formulieren (Application
Form Ag) aan, welke bij bovengenoemd
bureau te verkrijgen zijn, waardoor men cor-
respondentie voorkomt.
Heeft men het copyright verkregen, dan
, is het 28 jaar na den datum van de eerste
uitgave beschermd. Wanneer em jaar vóór
het aerlóópezz zum dim Z‘6’7’//lg?./Z hernieuwing
wordt aangevraagd, wordt deze voor 28 jaar i
verleend.
Inwoners van de Vereenigde Staten van
Noord­Amerika kunnen hunne boeken, enz.
in Nederland beschermen door ze in één der
tot de B. C. toegetreden landen het eerst
openbaar te maken. Vandaar dat een aantal
Amerikaansche boeken voor het eerst in
Engeland verschijnen.
l' §22($. Vereeniging,zie: Openbare instelling
enz, 147).