HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 78

JPEG (Deze pagina), 420.76 KB

TIFF (Deze pagina), 3.44 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

$$1
np)


ti
72 «
`I
Vereenigde Staten van Noord-Amerika
technische teekeningen, fotografleën , pren-
ïlg ten en illustratiën (Sect. 5),
Verkortingen, bewerkingen, vertalingen,
rg of andere verveelvoudigingen, van een werk
waarop auteursrecht verkregen is, e¢za’z'zmez‘
z‘0esz‘emmiw_g>· we dm czgcvzaar wmzáct auteurs-
rer/zt worden uitgegeven, worden als nieuwe
Jr werken beschouwd en behoeven opnieuw
cgi auteursrecht (Sect 6).
il Geen auteursrecht wordt verleend op werken ,,
F voor den ren Juli 1909 verschenen, en
waarop geen auteursrecht in de Vereenigde
=l Staten was verkregen (Sect. 7).
Op niet uitgegeven werken wordt auteurs-
recht verleend door inzending van een com-
pleet exemplaar, van een afdruk, een foto-
_ gratie, of van een fotografische reproductie,
g van een teekening of kunstwerk. Wordt het
l werk later uitgegeven, dan is inzending van «~
2 exemplaren verplicht (Sect. 11).
l Boeken, prenten, illustratiën, in het buiten-
land uitgegeven in Engelsche taal, moeten in
l de Vereenigde Staten gedrukt zijn. Voor die
, boeken enz. geldt een interims-auteursrecht
, van go dagen (Sect. 15). Inzending van één
ç exemplaar is voldoende.
, Voor boeken, enz in niet-Engelsche taal
E in het buitenland gedrukt, geldt dit niet
5 (Sect. 15, 32).
` Ter verzekering van het auteursrecht drukke
ri men op of achter den titel: Capyrzg/zi, 19. ., "
by ...... (naam en plaats).

l