HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 77

JPEG (Deze pagina), 377.67 KB

TIFF (Deze pagina), 3.43 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

¤
Q
+
,_ §21S. Uitleenen, zie: Openbaar maken (§ 146);
t ‘ Eigen oefening (§ 69).
ï §219. Uitstallen, zie: Portret (§ 171); Ten-
‘ toonstellen (§ 205). _
I N Uitstallen zonder toestemming geldt, in
j het algemeen, als ongeoorloofde verveelvou-
§ diging. 7
- §1Z20. Uitvoering, zie: Openbare uitvoering
- <§ ¤49>­
+ §221. Veilingscatalogussen.
{ De eigenaar van een teeken- bouw- of
t . beeldhouwwerk of van een werk van op
1 nijverheid toegepaste kunst is gerechtigd dat
l werk zonder toestemming van den maker of
R zijne rechtverkrijgenden ten toon te stellen
I of, met het oogmerk het te verkoopen, in
een catalogus te verveelvoudigen (Art. 23).
ä Zie: Geschriften 85); Tentoon-
V ' stellen 205).
1 . .
C 7 §222. Vennootschap, zie: Openbare instel-
, l ling enz. 147). 7
r §223. Verbondslanden, zie: Berner Conven-
. tie 34).
'3 § 224. Verbreiden, zie: O €l1lJ2l3.1`IIl2ll{€l1(§I46 .
, P t
,, §225. Vereenigde Staten van N00rd­Amerika.
De Amerikaansche Copyright­law (1 july
V, 1 0 ) beschermt: boeken tïdschriften cou-
, 9 9 > J »
C · ranten, voordrachten, tooneelwerken en dra-
1 inatisch-muzikale werken, muziek, kaarten,
{ werken van kunst, modellen, reproducties,