HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 72

JPEG (Deze pagina), 375.00 KB

TIFF (Deze pagina), 3.44 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

rif 0 0 0 *
ijs)
ia
’li ·
li
er
gl: 66
lia ‘
§ 195. Seinberichten, zie: A rtikelen (§ 2r).
§ 196. Serie-Werken, zie: V erzamelwerken
(§ 237)-
$197. Spoorboekjes, zie: Geschriften (§ 85).
§ 198. Steendrukwerken zijn beschermd (Art. ro,
F; ie lid, sub 6°).
jl: Ziezilllustratiën (§ 94).
§ 199. Stenograaf, stenogram , zie: Monde-
lg linge voordracht (§123,); Nieuws-
bladen (§ 134). ·
§200. Stichting, zie: Openbare Instelling
ll en z. 147).
§ 200a. Stukken, zie: Artikelen (§ 2I);
Nieuwsbladen 134); Tijdschriften
B (§ Ms)-
ii §201. Straf bepalingen in verband met inbreuk,
· gemaakt op eens anders auteursrecht, be-
‘ ïatäeii ie Arti:. 28-36 en 44; voor Ned.-
, n ie: rt. 45.
, Zie: Inbreuk (§ 95).
i $202. Suriname heeft eene afzonderlijke regeling Y
van het auteursrecht, bij Kon. Besl. van II
jj. Mei 1883,, no 39, vastgesteld, en is niet aan-
li Gesloten bij de B, C. z
Q ¤ U .
4% § 203. Teekeuwerken zijn beschermd (A rt. ro,
j re lid, sub 60). i
Zie: Illustratiën (§ 94).
§204. Telegrammen,zie:Seinberichten(§195). `
l; §205. Tentoonstellen. De eigenaar van een schil-
{ der-, teeken- bouw- of beeldhouwwerk, of
E . >