HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 7

JPEG (Deze pagina), 359.37 KB

TIFF (Deze pagina), 3.39 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

.g 4
1-
zt i
n _ A
§ 1. Aanhalingen , zie: Bronverm elding
ls (§ 51); Mondelinge voordrachten
(§ 123); Nieuwsbladen (§ 134); Onder-
[6 wijs (§ 144); Tijdschriften (§ 215);
.g Wetenschappelijke werken (§ 252).
§ 2. Aankondigingen en beoordeelingen van
werken in een nieuwsblad of tijdschrift mogen
enkele korte gedeelten ; enkele korte opstellen of
gediekten bevatten van het werk dat daarin
wordt besproken ; mits met oronz»er2neldz'ng;
A hetzelfde geldt wanneer die aanhaling ge-
· schiedt in eene andere taal dan de oorspron-
g kelijke (A r t. 1 6, IC lid).
Zie verder: Bronvermelding (§ 51);
F Illustratiën (§ Q4); Nieuwsbladen
(§ 134); Tijdschriften (§ 215). _
Verder gelden dezelfde bepalingen als ten Q
opzichte van het overnemen ten dienste van
werken bestemd voor het onzlerwäs enz.
Zie: Onderwijs (§ 144).
§ 3. Aard van het auteursrecht, zie: A u t e u r s-
r e c h t (§ 24). 1
§ 4. Aard en omvang van de bescherming. ;
Volgens de Wet; zie: Auteursrecht
(§ 24); Omvang van de bescherming 4
§ 141 . 4
OF ( Volgens de Berner Conventie; zie: B e r u B r l
Conventie (§ 34).
1