HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 69

JPEG (Deze pagina), 380.07 KB

TIFF (Deze pagina), 3.44 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

E
ïl Y
3 63
` §174'. Prenten, zie: lllustratiën (§ 04).
§175. Programma’s. zie: Geschriften (§ 85);
Portret (§ 171).
§ 176. Prospectussen, zie: Geschriften (§ 85).
§ 177. Prijscouranten, zie Geschriften (§ 85).
§178. Pseudoniem, zie: Naam van den
maker (§ 128).
§ 179. 1’ubliceex‘en, zie: Openbaarmaken
l§ 146)-
§ 180. Rechterlijke uitspraken, zie: Regee-
ringsstukken(§185).
§18l. Rechthebbende op het auteursrecht is uil-
sluiiezzzi hij die van dat recht in de eerste
hand eigenaar is (de maker) of hij die dat
recht van den maker heeft verkregen (Recht-
verkrijgende).
§ 182. Rechtverkrijgenden zijn erfgenamen, de
legataris, of , in geval van overdracht bij
authentieke of onderhandsche akte, degene
j wien het auteursrecht is overgedragen, zoo-
mede, na ontbinding van een zedelijk lichaam, 1
het laatst overhlijvend lid of leden, overeen-
komstig art. 1702 B. W.
S 183. Redacteuren van nieuwsbladen , zie:
Werken in dienst van een ander
verricht (§ 250).
§ 184. Redevoeringen , zie: M 0 n d eli n g e voor- W
drachten (§ 123).
§185. Regeeringsstukken (Wetten. besluiten.
verordeningen, zoowel als rechterlijke uit-
In