HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 67

JPEG (Deze pagina), 411.95 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

i
61
" Portret
Ook wordt niet als inbreuk op het auteurs-
van den portrettist beschouwd:
de verveelvoudiging {nier de apcrzöaczrvzzakzbzg !)
. van portretten door of ten behoeve van den
geportretteerde of na zijn overlijden van zijne
nabestaanden d. z. de ouders, echtgenoot en
kinderen. De vervaardiging der portretten
moet dan geschied zijn ingevolge een op-
dracht door of vanwege den geportretteerde
of te zijnen behoeve gegeven (Art. 19).
, Bevat eene zelfde afbeelding portretten van
twee of meer personen, dan staat de verveel-
voudiging aan ieder hunner ten aanzien van
andere portretten dan zijn eigen slechts vrij
met toestemming van die andere personen
of gedurende ro jaren na hun overlijden
van hun ouders, echtgenoot of kinderen.
Ook is het geoorloofd een faiagmjiscá
, portret in een nieuwsblad of tijdschrift open-
baar te maken door of met toestemming
i van den geportretteerde of zijne nabestaan-
den (ouders, echtgenoot of kinderen), r
mits de naam van den fotograaf, voorzoo-
ver die op het portret zelf is aangegeven,
daarbij vermeld wordt (A r t. rg, 4.e lid).
Indien de portrettist voor het maken van
een portret geen opdracht van of ten be-
hoeve van den geportretteerde heeft ont-
vangen, is het hem verboden portretten
openbaar te maken ­- voor zoover een
*‘ redelijk belang van den geportretteerde of, na
zijn overlijden, van een zijner bloedverwanten