HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 66

JPEG (Deze pagina), 388.34 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

l
M
lïï 6<>
l' .
jg §167. Plaatsbeschrijving, zie: Aardrijkskun- “`
dige kaarten (§ 5),
il. §ï6S. Plaatwerken. De Wet verstaat hieronder
zoowel de plaat als middel van verveelvoudi-
ging als de verveelvoudigde prent. De plaat ‘
lj of cliché ­­ volgens elk denkbaar procédé
ëê ° vervaardigd - is dus evenzeer object van
jj auteursrecht als de prent.
S; Zie: Clichés (§ 55); Illustratien
[gj (ë 94)-
jvi §169. Plattegronden, zie: Aardrij kskun dige .·
lj kaarten 5).
ii § 170. Politieke opstellen, zie: Artikelen
) 5 zr).
i ^ § 171. Portret. Een portret is eene afbeelding van
jl het gelaat van een persoon met of zonder
die van verdere lichaamsdeelen, op welke
f wijze zij ook vervaardigd is: dus evenzeer /
j een geteekend, geschilderd, geboetseerd, ge-
je { beeldhouwd, geinedailleerd als gefotografeerd '
i portret.
,l_ De portrettist heeft als 1l13,l{C1'l’1€t2ll1lZ€UI‘S­
ïj recht. Hij heeft echter slechts recht tot ver-
Q, · veelvoudiing, doch in het recht tot open-
, baarmaking is hij beperkt. Hij is n.l. niet
j; [ bevoegd een door hem in opdracht van of
j? vanwege den geportretteerde gemaakt portret
l openbaar te maken zonder de toestemming
li van den geportretteerde of gedurende IO
.i jaren na overlijden van zijne nabestaanden >‘
(Art. zo).
ä ,
li
l `
jl
sl r