HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 65

JPEG (Deze pagina), 376.87 KB

TIFF (Deze pagina), 3.44 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

u
59
Overgang
alsnog een akte van overdracht te maken ,
daar de Wet het auteursrecht aan den maker
toekent. Dit geldt ook voor voorwerpen niet
door de oude wetten beschermd (fotogratieën,
reproducties van schilderijen, enz.).
Zie: Duur (§ 66); Vertalingen 232).
§ 159. Overlijden des makers, zie: A uteurs-
recht na overlijden des l11&l§€l‘S(§26),
§1G0. Overnemen, zie: A an ko ndigingen
1 (§ 2); Nieuwsbladen 134)§ Omwer~
ken (§ 142); Tijdschriften (§ 215).
§ 161. Pantomimes zijn beschermd indien de wijze
van opvoering bij geschrift of anderszins is
vastgesteld (Art. IO, IC lid; sub 4°).
Zie ook: Opvoeringsrecht 154).
§ 162. Partitureu, zie 2 Han dschrift (§ So);
V Muziekwerken <§ 127).
§ 163. Pastelteekeningen zijn beschermd (.­ r t.
io. ie lid; sub 6°).
Zie: Illustratiën <;4).§
§164. Phono1a’s, zie: Pianola’s (§ 166).
§ 165. Photographisclie werken. zie: Fotogr a-
fische werken (§ 79).
166. Piano1a’s, Grammophonen. Onder het
recht van verveelvoudiging is ook begrepen
de verveelvoudiging (of reproductie). op
rollen of anderszins ; van mechanische instru-
` menten; als pianola’s, phonola’s, gramm0­
phonen; enz. enz. (A r t. 14).