HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 61

JPEG (Deze pagina), 384.59 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

I `j
I i
L 55
° Overdracht van auteursrecht
I 10. het uitsluitend recht tot uitgeven in
boekvorm;
2°. het uitsluitend recht tot openbaarmaken
· in nieuwsblad of tijdschrift, als feuilleton;
i hetzij alleen. hetzij tegelijk met, voor of na
, het verschijnen in boekvorm;
l 3,0. het uitsluitend recht tot uitgeven in een
* bepaalden vorm; b.v als school-uitgaaf;
E volks­uitgaaf; weelde-uitgaaf enz.;
` 4**. het uitsluitend recht op de vertaling;
' in een of in meer talen;
50. het uitsluitend recht op een bepaalden
. druk met of zonder vaststelling van oplaag;
6°. het uitsluitend recht tot het omwerken
i als tooneelstuk; tot het uitgeven in meer
'; bevattelijken vorm (voor het volk; voor
` kinderen enz.); enz.
{ Natuurlijk kunnen een of meer der boven-
staande bevoegdheden vereenigd worden
overgedragen; zonder dat daardoor het ken-
merk van gedeeltelijke overdracht verloren i
gaat.
Waar; bij muziekwerken; de maker (com-
ponist) zich het opvoeringsrecht voorbehoudt,
dient de uitgever zich; desniettegenstaande,
wl/azizg azrtezrrsrec/EZ te doen overdragen en
bij afzonderlijke akte het opvoeringsrecht den
maker te geven.
Eene afzonderlijke bepaling worde ge-
‘ maakt; waarbij de maker (componist) tac-
sh·w11zz'7zg verleent tot het maken van muziek-