HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 55

JPEG (Deze pagina), 384.20 KB

TIFF (Deze pagina), 3.47 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

4 il
’ Openbare uitvoering ` I
rr laatste lid) wk smc in áesiamz kring, welke
, tegen betaling toegankelijk is, ook al ge- ·
f schiedt die betaling door de voldoening van .
V eene contributie of op andere wijze. ;
ä Hieruit volgt dus, dat apwermgm van «
zang- of muziekvereenigingen, ook al ge- `
. schieden de op- of uitvoeringen z¢z‘z‘s/z¢z`z‘wza’
war izzmrzs leden, als apevzözzrc beschouwd
j worden. f
Zie:Auteursrecht(§24);Duur(§66); ·
I Opvoeringsrecht 154); Verveel-
i VOllClig€11(§235). '
§150. Openbare veiligheid, zie: Afbeeldin- 1
jl gen (§ 8).
g §151. Openlük tentoonstellen, zie: Tentoon-
§ stellen (§ 2o5).
i § 152. Opsporing strafbare feiten, zie: A fbeel-
L dingen (§ 8).
‘ §153. Opstel, zie: Artikelen in nieuwsbladen
[ enz. (§ 21). gr
Overnenien van een enkel kar! opstel in
à bloemlezingen of in andere werken voor het
g onderwijs of voor een wetenschappelijk doel
Q bestemd, is gaaarlaafd, miis met brwzzlcr-
E ïneldzbzg (Art. 16, Iê lid).
Q Zie: Bronvermelding (§ 51). ·
-
f § 154. Opvoeringsrecht zal de eigenaar van het
{ auteursrecht gemeenlijk overdragen aan een
, genootschap, dat zich belast met het innen
; der gelden, uit het recht voortspruitend.
j 4
ä
i
i