HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 51

JPEG (Deze pagina), 405.60 KB

TIFF (Deze pagina), 3.46 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

j 45 L
il E
g Omwerken °
jl leven zijne toestemming tot eenige omwerking j
l of wijziging mede vereischt (Art. 25). i
j Gelet dient erop te worden, ten opzichte
g van mzrzzekzcrerkewz, dat onder wijziging 7
l is te verstaan o. m. het iravzsjzavzeeren in [
F verschillende toonsoorten, het armngeeren i
l voor verschillende instrumenten en stemmen. i
Wil een uitgever, beschikkende over het recht [
een muziekwerk uit te geven, niet telkens de i
j medewerking van den maker behoeven, dan Q
’ dient hij bij de overdracht b.v. eene bepaling
te maken, waarbij hij te voren het recht 4
verkrijgt bepaalde wijzigingen te mogen aan- g
brengen.
Zie ook: Overdracht 156); Wijzi-
s1¤g@¤(§ 2s4)·
§143. Onderhandsche akte, zie: Akte (§ rz), '
g §144. Onderwijs. Omwerken tot eene uitgaaf voor
? het onderwijs bestemd, zie: Omwerken
ë (ë I42)­
, In werken voor het onderwijs bestemd, ,
mogen vrij worden overgenomen enkele karie
gedeelten van een werk, enkele kmeie opstel-
len of gedichten, zxziis met árwzï·emze/a’z';zg‘
(Art. 16, re lid).
Ook van andere werken op kunst- of
muziek-gebied mogen korte gedeelten worden (
overgenomen in handleidingen tezz ziiewzsie mm '
ke! anderwäs, mits met bronvermelding.
Op muziek­gebied zullen in theoriewerken
enkele mezievz als voorbeeld kunnen worden
1