HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 49

JPEG (Deze pagina), 396.73 KB

TIFF (Deze pagina), 3.44 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

l n
” l
2 43 !
­ 1
«· Nieuwsbladen `
stenogralisch verslag opnemen. En wanneer
. de rede reeds vooraf was openbaar gemaakt,
§ dan valt zij onder geschrift en is als zoo- A
danig beschermd. ­ Q
Zie: Artikelen zr); Bronvermel­ »
ding (§ 51); Geschriften 85); Tijd- i
. schriften (§2r5); Vertalingen (§232), t
1 Weekbladeii 248); )Verken in 1
dienst vaneen ander verricht(§25o). ;
§135. Nieuwstijdingen, zie: Artikelen zr):
Nieuwsbladen 134).
‘ §136. Novellen, zie: Geschriften (§ 85); 4
F Nieuwsbladen (§ r34); Romans opge- Q
i nomen in nieuwsbladen of tijdschriften 189).
. § 137. Nummers (van een blad of tijdschrift enz.).
i Eene uitdrukkelijke verklaring waarbij het
l azrcrvzmzm van nieuwsblad- of tijdschrift-
artikelen wordt ï»w’á0a’m. moet in hetzelfde
nummer van het nieuwsblad of tijdschrift, .
waarin het artikel verschenen is . bij elk ,
artikel opgenomen worden. Bij tijdschriften
* is het voldoende, indien dit verbod in alge- ¥
meene bewoordingen aan het hoofd van ieder
nummer voorkomt (A rt 15. 3C lid),
Zie: Duur 66); Nieuwsbladen
(§ 134); Tijdschriften (ä 2l5<,
§ 1:38. Nijverheid (Op) toegepaste kunst, zie: A
Kunstnijverheid (§ 108). g
§l39. Oefening, zie: Eigen oefening 69). ‘
§ 140. Officieele stukken, zie: Regeerings ­
stukken (5 185).