HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 36

JPEG (Deze pagina), 398.74 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

V
r
30 (
‘ $90. Herkomst, zie: Oorsprong (§ 145),
§91. Honorarium, zie: Bewijs (§ 4i), _
§92. Hoofdartikelen, zie: Artikelen (§ 21). l_
§93. Huwelrjksche voorwaarden, zie: Ge-
huwde vrouw (§ 82).
§ 94. Illustratiën. De wet ïlêïállülü het openbaar wl
maken en verveelvoudigen volgens elke wijze l
van reproductie, zonder toestemming van
den maker, van:
rz. Teekenwerken, Bouwwerken, Beeld-
houwwerken, Schilderwerken, Graveerwerken. ·
Plaatwerken (zie 168), Lithograiieën (Art.
IO. re lid, sub 6°);
Gcaarlaafzi is het overnemen in werken 4
bestemd voor het onderwijs of een ander
wetenschappelijk doel, alsmede in aankondi- *
gingen in nieuwsbladen en tijdschriften.
Zie: Bronvermelding(§5r);Nieuws- .
bladen (§1g4); O1'1d€TVljS(§I44);Tljd- F
S schriften (§ 215); Wetenschappelijke
werken 252).
De verveelvoudiging zal bovendien door
grootte of aard van reproductie duidelijk
verschil moeten toonen met het oorspronkelijk
werk. l
Zijn van de over te nemen werken twee
of meer vereenigd openbaar gemaakt, dan 1
mag slechts een op bovengenoemde wijze en ·
_ voor bovengenoemd doel worden verveel-
voudigd (A rt. 16).
Gmme/aafzi is de verveelvoudiging welke
beperkt blijft tot enkele exemplaren en .