HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 30

JPEG (Deze pagina), 360.42 KB

TIFF (Deze pagina), 3.41 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

24
§ 73. Erfopvolging. Het auteursrecht gaat over ·
bij erfopvolging. (Art. 2, ze lid).
§ 74. Etsen zijn beschermd (Art. 10, IB lid,
sub 6°).
Zie: Illustratiën (Graveerwerken)
(§ 94)-
§ 75. Feestvvijzers, zie: Geschriften (§ 85).
§ 76. Fondscatalogus. zie:Geschriften (§85);
Openbare instellingen (§147); Uit-
gever (§ 2r7).
§ 77. Formaliteiten. De wet stelt het hebben van `
het auteursrecht ten opzichte van den maker
niet afhankelijk van het vervullen van eenige
formaliteit.
Wil men een werk in een of ander land,
aangesloten bij de B.C., uitgeven, dan heeft
men aan de formaliteiten door de wet van dat
land vereischt te voldoen (Verg. Art. 4, 26
lid, B. C.).
Is aan de in het land van herkomst
_ voorgeschreven formaliteiten niet voldaan, ·
dan verleent de B. C. geen bescherming.
S 78. Fotografisch portret.
Fotografische portretten zijn beschermd
(Art 10, re lid, sub 60, in verband met
de Artt. 19, 20, 2I_, 22).
Zie: Portret (§ 171).
§ 79. Fotograüsche werken enz. De wet be-
schermt fewgmfisehe en /eiezemaiagm/isehe
werken en wer/een volgens ge/äksaartzge
4