HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 28

JPEG (Deze pagina), 381.44 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

¤
l
4
l
22
Duur van het Auteursrecht *‘
Zie: Laatste aflevering (§ 111).
De duur der bescherming kan in de overige 1
Verbondslanden m`cz‘ Zawzgcr zijn dan die in
het land van oorsprong geldt. ·
De B. C. stelt als grens 50 jaar na den
dood. Hebben aangesloten landen in hun
wet een kortere bepaling opgenomen (bijv.
Duitscliland go jaar) dan geldt, als in dat land
de bescherming wordt ingeroepen, die wet
en zal in am2’w·a landen niet mogen worden
overtroffen. k
Zie ook: Oorsprong (Land van) `
(ä ¤45).
Zie in de tabel, hierachter opgenomen.
na welken termijn het auteursrecht vervalt
in de verschillende landen tot de B. C. )
toegetreden.
§67. Eerste uitga:-1f, zie:Datum van uitgaaf *
(§ 60); Openbaarmaken (§146); Ver-
talingen (§ 232).
§(ï8. Eigen gebruik, zie: Beslaglegging (
(§ 36): Eigen oefening enz. (§ 69).
§69. Eigen oefening, studie of gebruik. Ver-
veelvoudiging tot enkele exemplaren. zziislzei-
iwzzi tot eigen oefening, studie of gebruik
is veroorloofd (Art. 17, IC lid).
Een dictaat mag derhalve in enkele exem-
plaren voor eigen studie worden overge-
schreven ; h(ZlZl27C/L27?'ä’Z’€/l in rz’z`c!zzz‘c¢z is zwbodm.
Zie ook: Brieven 49).
Tai cgwz sz‘mZ/c zal men een schilderij mogen
+