HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 23

JPEG (Deze pagina), 377.13 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

a
l 17
Bloemlezingen
van een muziekstuk niet van belang, tenzij .
b.v. bij theoriewerken, die dan voor het r
onderwijs dienstig zijn. Overnemen van een E
kort gaicelie van een muziekstuk daarin is ï
geoorloofd , mits met ár0¢zvcrmcZa’i¢zg.
A Zieook:Bronvermelding(§51);Illu­
stratiën (§Q4); Omwerken (§ 142). ·
§ 45. Boeken , in welken vorm ook uitgegeven ,
zijn beschermd (A r t. ro) behoudens de bij
. de Wet vastgestelde uitzonderingen.
Zie: Auteursrecht bestaat niet
(§ 25); Beperkingen van auteurs-
r e c h t (§ 32).
§46. Boekenlijsten, zie: Geschriften (§ 85). j
§ 47 . Bouwkundige teekeningen zijn beschermd
I (Art. ro, re lid, sub 6°). I
( Zie: Illustratiën (§ Q4); Onderwijs
i (§144);Overnemen(§16o);Wetenschap­
r pelijke werken (§ 252). 1
§ 48. Bouwwerken. Verveelvoudigingen van
ï bouwwerken welke blijvend op of aan den
i weg zijn zichtbaar gesteld, o.a. door fotogra-
_ tische of andere afbeeldingen, zijn geoorloofd
indien zij zich tot het uitwendige daarvan
bepalen (A r t. 1 8). j
Ontwerpen, plannen enz. zijn beschermd
A (Art. IO, re lid, sub 8°). l
( Zie: Auteursrecht (§24); Fotogra­ l
fische werken (§ 79); Illustratiën ,
, 2 .
i S